ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της είναι πνευματικά δικαιώματα της Ελένης Χουρδάκη – © Eleni Chourdaki 2023 . Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδιανομή ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός από τις ακόλουθες:

  • μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε σε τοπικό σκληρό δίσκο αποσπάσματα για προσωπική και μη εμπορική χρήση μόνο,

  • μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε μεμονωμένα τρίτα μέρη για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο εάν αναφέρετε τον ιστότοπο ως πηγή του υλικού.

Δεν μπορείτε, εκτός αν έχετε τη ρητή γραπτή μας άδεια, να διανείμετε ή να εκμεταλλευτείτε εμπορικά το περιεχόμενο.

Επίσης, δεν μπορείτε να το μεταδώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη μορφή ηλεκτρονικού συστήματος ανάκτησης.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οι πληροφορίες παρέχονται από την ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΡΔΑΚΗ και ενώ καταβάλλουμε προσπάθειες να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δε δίνουμε καμία ρητή ή σιωπηρή δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Επομένως, οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε αυτές τις πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των έμμεσων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Μέσω αυτού του δικτυακού τόπου έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν τελούν υπό τον έλεγχο του elenichourdaki.com. Δεν ελέγχουμε τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η συμπερίληψη οποιωνδήποτε συνδέσμων δε συνεπάγεται απαραίτητα σύσταση ή υποστήριξη των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου. Ωστόσο, η ιστοσελίδα elenichourdaki.com δε φέρει καμία ευθύνη και δε θα είναι υπεύθυνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών ζητημάτων πέραν του δικού μας ελέγχου.