ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες των υπηρεσιών μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους φροντιστές ή τους συγγενείς των χρηστών των υπηρεσιών μας.

«Επεξεργασία» μπορεί να σημαίνει συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, ανταλλαγή ή καταστροφή δεδομένων.

Δεσμευόμαστε να είμαστε απόλυτα διαφανείς σχετικά με το γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τι κάνουμε με αυτά. Οι πληροφορίες αυτές παρατίθενται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Θέλουμε όλοι όσοι απευθύνονται σε εμάς για υποστήριξη να αισθάνονται σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε, θα χρησιμοποιήσουμε και θα διασφαλίσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας δίνουν.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι:

 • Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο με τους τρόπους που πρέπει και που αναμένονται από εμάς,

 • Θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ευαίσθητοι όταν ασχολούμαστε με ευάλωτα άτομα, ή εκείνους που έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ευάλωτοι,

 • Λαμβάνουμε κάθε εύλογη μέριμνα για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών,

 • Δε θα δώσουμε ποτέ τις πληροφορίες σας σε οργανισμούς για σκοπούς μάρκετινγκ,

 • Θα σας παρέχουμε πάντα εύκολους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα όπως:

Το δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο όλων των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

Το δικαίωμα διόρθωσης και επικαιροποίησης – Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν δεδομένα που έχουμε και τα οποία θεωρείτε ανακριβή ή ελλιπή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να περιορίσουμε κάθε επεξεργασία των δεδομένων σας, ενώ εξετάζουμε το αίτημά σας για διόρθωση.

Το δικαίωμα διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε αρχικά, εφόσον η διατήρησή τους δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, εάν δε χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε αρχικά, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους.

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία – Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο των έννομων δραστηριοτήτων μας ως οργανισμού ή για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία. Θα περιορίσουμε κάθε επεξεργασία αυτών των δεδομένων όσο εξετάζουμε την εναντίωσή σας.

 

Επεξεργασία δεδομένων 

1. Πώς συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα αν ρωτήσετε για τις δραστηριότητές μας, αν μας παραπέμψετε/κάνετε μια παραπομπή σε εμάς, κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής παρέμβασης, ή αν μας παρέχετε με άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες. Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες τηλεφωνικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως.

2. Τι πληροφορίες συλλέγουμε

Για να μπορούμε να παρέχουμε ασφαλείς και επαγγελματικές υπηρεσίες, πρέπει να τηρούμε ορισμένα αρχεία σχετικά με εσάς. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων :

 • Τα βασικά σας στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας, π.χ. το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, η ημερομηνία γέννησης, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου σας. 

Συλλέγουμε επίσης τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία ταξινομούνται ως «ειδική κατηγορία»:

 • Δεδομένα υγείας και κοινωνικής φροντίδας σχετικά με εσάς, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική σας υγεία.

 • Δεδομένα σχετικά με τη φυλή, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τη θρησκεία, τις πνευματικές/ φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

 • Να σας παρέχουμε την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε,

 • Να σας ενημερώνουμε και να σας αναγνωρίζουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας,

 • Να ελέγχουμε και να υποβάλλουμε εκθέσεις σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας.

Δε θα διαβιβάσουμε τα αναγνωρίσιμα στοιχεία σας σε κανέναν άλλο χωρίς τη γνώση σας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και οι λεπτομέρειες των ερωτημάτων που λαμβάνουμε αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων. Θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας και για όσο χρόνο απαιτεί η εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική . Εάν οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Οι ιστότοποί μας

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση των ιστότοπών μας, επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σχετικά με εσάς.

Ενδέχεται να συλλέγουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας, όπως ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες και ποιες υπηρεσίες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να διαμορφώσουμε τους ιστότοπούς μας, να κάνουμε βελτιώσεις και να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για τους χρήστες. 

Δε θα συλλέξουμε ποτέ πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση των χρηστών των ιστότοπών μας.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή μαζί μας για θέματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: psychotherapy@elenichourdaki.com