Τι είναι η Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Όταν ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια

Ένα παιδί ή έφηβος συνήθως επιζητά την υποστήριξη ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας όταν νιώθει ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί και να κατανοήσει τα συναισθήματά του.

 

Συχνά νιώθει άγχος, θυμό, ή θλίψη και στεναχώρια που δεν υποχωρούν.

 

Ακόμη και η χαρά μπορεί να προβληματίσει ένα παιδί όταν αυτή βιώνεται ως ξαφνική, απρόβλεπτη και υπερβολικά έντονη σε σχέση με τα εξωτερικά γεγονότα.

Άλλες φορές η οικογένεια παρατηρεί ότι το παιδί τους υποφέρει ψυχικά ή σωματικά, συμπεριφέρεται με τρόπους που δε συνήθιζε ως τώρα, που κάνουν δύσκολη τη σχέση του με άλλους, και που επηρεάζουν την καθημερινότητά του, ακόμη και τη σχολική του ζωή και την ικανότητά του για μάθηση.

Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να επεκταθούν στη σχέση του παιδιού με πρόσωπα φροντίδας, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες και είναι πιθανό να εμποδίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του παιδιού να αξιοποιήσει τη βοήθεια και τους πόρους που του δίνονται.

Τι προσφέρει η Ψυχαναλυτική προσέγγιση

Η Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που στόχο έχει να κατανοήσει σε βάθος τι απασχολεί το παιδί και να βοηθήσει αυτό και την οικογένειά του να αναγνωρίσουν τις βαθύτερες αιτίες ή ενδοψυχικές συγκρούσεις που οδηγούν στο σύμπτωμα ή την ανησυχητική συμπεριφορά. Οι ψυχαναλυτικοί ψυχοθεραπευτές εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να παρατηρήσουν με λεπτομέρεια και ακρίβεια την ψυχική κατάσταση που επικοινωνεί το παιδί είτε λεκτικά, είτε μέσα από τη συμπεριφορά τους και το παιχνίδι.

Στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι ψυχαναλυτικοί ψυχοθεραπευτές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα συναισθήματα που τους μεταφέρουν τα παιδιά και οι νέοι/ες με τους οποίους εργάζονται.

Οι τρόποι με τους οποίους σχετίζεται το παιδί μέσα στη θεραπευτική σχέση βοηθά τον ψυχοθεραπευτή και το παιδί ή τον/την έφηβο να κατανοήσουν κεντρικά μοτίβα στη σχέση του παιδιού με σημαντικούς άλλους στη ζωή του. Με τον τρόπο αυτό, οι ψυχικές αλλαγές επιτυγχάνονται στην πράξη μέσω μιας βιωματικής εμπειρίας και δοκιμάζονται μέσα στη σχέση με τον θεραπευτή.

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι μακροχρόνια ή βραχεία. Πολύ συχνά εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες είναι σύνθετες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.