Πρόγραμμα Γονέων και Εφήβων/ Parenting Teenagers Service 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βραχείας παρέμβασης διάρκειας 6 συνεδριών που προτείνεται σε εφήβους ηλικίας 12-15 ετών και τους γονείς τους ή άλλα πρόσωπα φροντίδας.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη σχέση και την επικοινωνία μεταξύ των εφήβων και των γονέων τους.

Οι γονείς και ο/η έφηβος προσέρχονται μαζί στην πρώτη θεραπευτική συνάντηση και ακολουθούν 4 ατομικές συνεδρίες για τον/την έφηβο. Οι γονείς και ο/η έφηβος έρχονται πάλι μαζί στην τελευταία συνάντηση. 

Στην πρώτη συνάντηση, οι γονείς και ο/η έφηβος συζητούν το τρέχον πρόβλημα από τις τυχόν διαφορετικές οπτικές τους. Σε αυτή τη συνάντηση θέτουν ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους που θα επαναξιολογήσουμε στην τελευταία συνεδρία. Συχνά αυτοί οι στόχοι αφορούν τη μεταξύ τους σχέση, όρια, τρόπους συνεννόησης και τρόπους φροντίδας.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους εφήβους να κατανοήσουν καλύτερα τι τους απασχολεί και να βρουν κατάλληλους τρόπους να ζητήσουν τη στήριξη των γονέων τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τους γονείς στην προσπάθειά τους να βρουν κατάλληλους τρόπους να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών τους.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τη διαχείριση κοινών ζητημάτων της εφηβείας. Πολλές φορές αυτή η παρέμβαση αρκεί και προσφέρει διευκόλυνση και ανακούφιση τόσο στους γονείς όσο και στους εφήβους. Άλλες φορές μπορεί να κριθεί χρήσιμο να προταθεί μια πιο εκτενής θεραπευτική παρέμβαση, όπως ατομική ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική γονέων.