Θεραπευτική Εργασία με Γονείς

Η θεραπευτική εργασία με γονείς μπορεί να προσφερθεί είτε ως ανεξάρτητη παρέμβαση σε γονείς που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα το παιδί και τις δυσκολίες του, είτε ως παρέμβαση στα πλαίσια του ευρύτερου θεραπευτικού πλάνου όπου το παιδί ή ο έφηβος είναι ήδη σε ψυχοθεραπεία με άλλον θεραπευτή. 

Συχνά οι γονείς αναζητούν συνεδρίες με έναν ψυχοθεραπευτή παιδιού ως έναν χώρο όπου μπορούν να σκεφτούν μαζί με τον θεραπευτή τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με το παιδί, το πώς μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις αναπτυξιακές ανάγκες του, καθώς αυτές εξελίσσονται και αλλάζουν σε κάθε στάδιο, καθώς και το πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να θέτουν όρια και να δημιουργούν ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για το παιδί τους στο σπίτι.

Αυτό αφορά όλες τις ηλικιακές και αναπτυξιακές βαθμίδες του παιδιού και μπορεί να περιλαμβάνει περιπτώσεις όπως:

  • τη διαχείριση δυσκολιών ύπνου στη βρεφική ηλικία,

  • τη διαχείριση της επιθετικότητας προς ένα νέο αδερφάκι,

  • δυσκολίες σίτισης κατά τη μετάβαση σε στερεές τροφές, ή

  • την οριοθέτηση ενός εφήβου που διαπραγματεύεται την αυτονόμησή του.

Τέτοιες κρίσιμες μεταβάσεις μπορεί να επιφέρουν αγωνία και αβεβαιότητα. Η υποστήριξη των γονέων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ομαλή έκβαση των πραγμάτων. Το παιδί ή οι νέοι θα διευκολυνθούν στη διαπραγμάτευση νέων οροσήμων, ενώ οι γονείς θα ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης και καλής επικοινωνίας με το παιδί τους. 

 

Σε ένα γονεϊκό ζευγάρι, οι γονείς μπορεί να έχουν βιώσει διαφορετικές εμπειρίες ως παιδιά το οποίο με τη σειρά του μπορεί να διαμορφώσει διαφορετικά γονεϊκά στυλ, τρόπους διαπαιδαγώγησης και συσχέτισης. Η θεραπευτική εργασία με γονείς μπορεί να γεφυρώσει αυτές τις διαφορές, να δώσει χώρο στις διαφορετικές προοπτικές των γονιών και να βοηθήσει το γονεϊκό ζευγάρι να έχει κοινή γραμμή στην επικοινωνία προς το παιδί του. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες συμπεριφορικών χειρισμών από το παιδί και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας ότι οι γονείς μπορούν μαζί να συναποφασίζουν για το βέλτιστο συμφέρον του. 

 

Όταν ένα παιδί ή ένας/μία έφηβος είναι σε ψυχοθεραπεία, η θεραπευτική εργασία με γονείς μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν δύσκολες συμπεριφορές του παιδιού τους και πώς αυτές μπορεί να είναι ένα περαστικό στάδιο στην προσπάθειά του να χτίσει μια σχέση με τον θεραπευτή του, ή στην προσπάθειά του να διαπραγματευτεί πρότερες εμπειρίες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν ασυνείδητα άγχη του παιδιού και να ενισχύσουν την προσέλευση του παιδιού στη θεραπεία του όταν το παιδί διακατέχεται από μικτά συναισθήματα.

 

Οι ψυχαναλυτικοί ψυχοθεραπευτές πιστεύουν στη μοναδική ιστορία κάθε παιδιού και οικογένειας και ως εκ τούτου οι γονείς και ο θεραπευτής θα επεξεργαστούν μαζί πιθανούς τρόπους διαχείρισης που ταιριάζουν στην κουλτούρα της κάθε οικογένειας. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ένας γονέας μπορεί να επιθυμεί να επεξεργαστεί δικά του βιώματα με την έμφαση της εργασίας να εστιάζει στον ρόλο του ενήλικα ως γονέα.