Βραχεία Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία (STPP)

Η Βραχεία Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, γνωστή στα Αγγλικά ως Short Term Psychoanalytic Psychotherapy (STPP), είναι ένα πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης διάρκειας 28 συνεδριών.

Η συχνότητα των συνεδριών είναι μια φορά την εβδομάδα

Απευθύνεται σε παιδιά της προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας και εστιάζει τόσο στις δυσκολίες του/της εφήβου όσο και στην ανάπτυξη της αυτονομίας και ικανότητάς τους να διαχειρίζονται εσωτερικές συγκρούσεις και συναισθήματα δυσφορίας.

Το τέλος της θεραπείας και τα προγραμματισμένα διαλείμματα στη διάρκεια της θεραπείας ορίζονται από την αρχή. Η προετοιμασία για το τέλος αποτελεί μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας και βοηθά στην ανάπτυξη της ικανότητας για αποχωρισμό, αυτονόμηση και ψυχική ανθεκτικότητα.

Η Βραχεία Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι ένα κλινικά αποδεδειγμένο θεραπευτικό μοντέλο για τη θεραπεία της κατάθλιψης σε εφήβους, ενώ η αποτελεσματικότητα του μοντέλου έχει καταδειχθεί στη μεγαλύτερη κλινική έρευνα που έχει διεξαχθεί στην Ευρώπη πάνω στην κατάθλιψη των εφήβων.

Ενδεικτικά, η κατάθλιψη στους εφήβους μπορεί να εκφράζεται ως:

  • Χαμηλή διάθεση ή δυσκολία στη συναισθηματική ρύθμιση

  • Δυσκολίες στον ύπνο

  • Μειωμένη όρεξη

  • Άγχος

  • Κρίσεις θυμού

  • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις ή απομόνωση

Η θεραπεία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους του εφήβου και της οικογένειας, όπως αυτοί συχνά εκφράζονται στο αρχικό αίτημα για θεραπεία και στον λόγο παραπομπής.

Στη διάρκεια της βραχείας ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, είναι σημαντικό να υποστηρίζονται και οι γονείς ώστε να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού τους,  αλλά και τις θεραπευτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα.

Οι συναντήσεις με γονείς στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και στην υποστήριξη της θεραπευτικής διαδικασίας.